งานศพเป็นงานที่มีแต่ความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจทั้งผู้ที่เป็นเจ้าภาพและผู้ที่มาร่วมงาน ซึ่งผู้ที่มาร่วมงานมักจะนำพวงหรีดดอกไม้สดมาร่วมแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมาก เพราะพวงหรีดเป็นเครื่องที่แสดงถึงความอาลัยอาวรณ์กับผู้ที่เสียชีวิตไป  สำหรับจ้าภาพแล้วการดูแลสิ่งของที่ผู้ร่วมงานนำมานั้นถือเป็นหน้าที่อย่างหนึ่ง ซึ่งสื่อถึงความใส่ใจและการรับรู้ความรู้สึกที่ผู้ร่วมงานให้มา ดังนั้นหากได้รับพวงหรีดที่ทำจากดอกไม้สดมาแล้ว การดูแลให้ดอกไม้มีความสดชื่นอยู่จนถึงวันเผาศพนับว่าเป็นสิ่งที่ควรกระทำ

โดยปกติดอกไม้ที่นำมาจัดพวงหรีด